DORAST

P.č. Priezvisko a meno Dátum nar.
1. Blanárik Michal 18.10.1999
2. Bureš Jan 23.07.1998
3. Cudziš Oliver 25.01.1999
4. Čederle Sebastián 21.02.2000
5. Funtek Samuel 07.01.1999
6. Hílek David 13.03.1998
7. Jaša David 26.10.1998
8. Kocák Vojtech 05.03.1998
9. Krýdl Gabriel 04.07.1998
10. Kukla Tomáš 7.1.1999
11. Kuna Dominik 03.03.1998
12. Leskovský Michal 25.06.1999
13. Melicher Jozef 23.11.1998
14. Ondráš Kamil 03.03.1998
15. Ovečka Juraj 01.05.1999
16. Pagáč Patrik 30.04.1998
17. Panóc Filip 23.09.1998
18. Polák René 14.04.1999
19. Sedlár Patrik 3.7.2000
20. Stacha Denis 19.2.1998
21. Studenič Marián 28.10.1998
22. Šelc Dušan 10.05.2000
23. Šmída Sebastián 28.11.1998
24. Švec Andrej 21.10.1998
25. Tyršel Miroslav 20.10.1999
26. Vanek Richard 27.02.1998
27. Volek Mário 19.06.1998