2%

MHKM Skalica, n.o. prijíma v roku 2024 poukázané 2% z Vašich daní prostredníctvom Rodičovského združenia pri Základnej škole Mallého 2 v Skalici.

Kópiu potvrdenia z poukázania 2% z Vašich daní (priložený formulár: 2024 – MHKM Skalica – predvyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% – STIAHNUŤ), prosím odovzdajte jedným z nasledovných spôsobov:

• elektronicky na emailovú adresu: manazer@mhkmskalica.sk

• osobne alebo poštou do sídla organizácie MHKM Skalica, n.o. na adrese: Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

• osobne trénerovi, manažérovi alebo hlavnému sekretárovi na adrese: Dr. Clementisa 50, 909 01 Skalica (zimný štadión)

Kontakt: https://www.mhkmskalica.sk/kontakt/

Ďakujeme, že pomáhate. Aj vďaka 2% z Vašich daní, ktoré ste nám poukázali v uplynulom roku, sme mohli všetkým deťom zakúpiť nové tréningové dresy a taktiež nové herné štulpne.

2024 – MHKM Skalica – predvyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% – STIAHNUŤ