Ako sa registrovať – 2024/2025

Členské príspevky pre sezónu 2024/2025

Členské príspevky v sezóne 2024/2025 sa platia prostredníctvom aplikácie Paysy, v ktorej rodič zároveň zaregistruje svoje dieťa ako člena klubu.

Odkaz na registráciu: kliknite tu

Odkaz na aplikáciu (Google Play)

Odkaz na aplikáciu (App Store)

Výška členských poplatkov:

0, 1, 2 – 20.00 EUR / mesiac
3. HT – 30.00 EUR / mesiac
4. HT – 30.00 EUR / mesiac
5. HT – 40.00 EUR / mesiac
6. HT – 50.00 EUR / mesiac
7. HT – 50.00 EUR / mesiac
8. HT – 50.00 EUR / mesiac
9. HT – 50.00 EUR / mesiac
Dorast – 60.00 EUR / mesiac

Členské príspevky v sezóne 2024/2025 sa hradia na mesačnej báze (12 platieb – 12 mesiacov), splatnosť je nastavená vždy k poslednému dňu aktuálneho mesiaca, za ktorý je platba určená. Informáciu o platbe dostane rodič automaticky v 20. deň v mesiaci a to na email, ktorý uvedie pri registrácii svojho dieťaťa do aplikácie Paysy. V posledný deň mesiaca príde na tento email výzva k platbe, ktorú je možné urobiť rýchlo a jednoducho prostredníctvom QR kódu.

V prípade, ak hrajú v klube súrodenci, výška členských príspevkov je určená nasledovne: najstarší súrodenec platí 100% výšky členského poplatku príslušnej kategórie, mladší súrodenec 50% príslušnej kategórie, tretí a ďalší súrodenec už je od platby oslobodený.

V prípade hráčov v nepriaznivej sociálnej situácii, na základe žiadosti a predložených dokumentov potvrdzujúcich nepriaznivú sociálnu situáciu, môže správna rada rozhodnúť o znížení, prípadne o odpustení členských príspevkov. Na zníženie alebo odpustenie platenia členských príspevkov nie je právny nárok, platí rozhodnutie správnej rady.

Rodič, ktorý sprostredkuje finančný dar organizácii najmenej vo výške 1.500 EUR, má nárok na uplatnenie 100% odpustenia členského poplatku za jedno dieťa.