6. ŠHT

 6. ročník MHKM Skalica n.o

Por. čís. Priezvisko a meno Dátum narodenia
1. Caletka Michal 9.9.2004
2. Faško Adam 7.4.2005
3. Fitala Tomáš 18.1.2005
4. Fráner Timotei 8.9.2004
5. Hanzalík Filip 21.10.2004
6. Kubo Nikolas 21.1.2005
7. Lavu Marek 3.3.2004
8. Malec Robert 14.1.2005
9. Podolínský Richard 18.10.2004
10. Polák David 6.7.2005
11. Ptáček Dominik 26.9.2004
12. Skladan Samuel 22.7.2005
13. Šimek Marek 7.4.2005
14. Šurín Matúš 14.9.2004
15. Švikruha Jakub 10.10.2004
16. Chocholáčková Ema 14.4.2005