Zmluvy

 | Size: 816 KB 18th Apr 2024 Zmluva riaditeľ  | Size: 124 KB 10th Mar 2024 Darovacia zmluva č. 92024 - Kvarteto - občianske združenie  | Size: 116 KB 29th Feb 2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva zo dňa 31.1.2024  | Size: 553 KB 25th Feb 2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15% (2. časť)  | Size: 106 KB 25th Feb 2024 Príkazná zmluva C  | Size: 106 KB 25th Feb 2024 Príkazná zmluva B  | Size: 106 KB 25th Feb 2024 Príkazná zmluva A  | Size: 599 KB 18th Feb 2024 Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2024 (1. časť)  | Size: 290 KB 18th Feb 2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov mládežníckych družstiev klubov január – máj 2024  | Size: 202 KB 31st Jan 2024 Zmluva o vedení účtovníctva - č. 20243041118  | Size: 183 KB 8th Jan 2024 Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Skalica  | Size: 319 KB 7th Jan 2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu účasti klubu v Krajskom pohári TTSK v sezóne 2023-2024  | Size: 156 KB 7th Jan 2024 Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve č. 1092023 - SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.  | Size: 239 KB 5th Dec 2023 Licenčná zmluva ZM2033467 - Rozhlas a televízia Slovenska  | Size: 178 KB 10th Nov 2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 202301 o obstaraní osobnej prepravy hráčov MHKM Skalica, n.o.  | Size: 200 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52316 – hlavný sekretár - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 221 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52316 – hlavný sekretár  | Size: 356 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52315 – manažér -Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 192 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52315 – manažér  | Size: 186 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52314 – kondičný tréner - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 221 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52314 – kondičný tréner  | Size: 452 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52313 – tréner prípravky (3) - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 186 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52313 – tréner prípravky (3)  | Size: 179 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52312 – tréner prípravky (2) - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 186 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52312 – tréner prípravky (2)  | Size: 179 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52311 – tréner prípravky (1) - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 186 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52311 – tréner prípravky (1)  | Size: 327 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52310 – tréner brankárov - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 188 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52310 – tréner brankárov - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 192 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52310 – tréner brankárov  | Size: 343 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52309 – šéftréner a hlavný tréner 9. ŠHT - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 189 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52309 – šéftréner a hlavný tréner 9. ŠHT - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 205 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52309 – šéftréner a hlavný tréner 9. ŠHT  | Size: 105 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52308 – hlavný tréner prípravky a 5. ŠHT - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 180 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52308 – hlavný tréner prípravky a 5. ŠHT - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 211 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52308 – hlavný tréner prípravky a 5. ŠHT  | Size: 325 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52307 – rotujúci tréner asistent pri ŠHT - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 181 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52307 – rotujúci tréner asistent pri ŠHT - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 182 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52307 – rotujúci tréner asistent pri ŠHT  | Size: 453 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52306 – tréner asistent pri 9. ŠHT - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 185 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52306 – tréner asistent pri 9. ŠHT - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 216 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52306 – tréner asistent pri 9. ŠHT  | Size: 347 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52305 – hlavný tréner 8. ŠHT a asistent trénera brankárov - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 180 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52305 – hlavný tréner 8. ŠHT a asistent trénera brankárov - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 205 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52305 – hlavný tréner 8. ŠHT a asistent trénera brankárov  | Size: 316 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52304 – hlavný tréner 7. ŠHT - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 178 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52304 – hlavný tréner 7. ŠHT - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 193 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52304 – hlavný tréner 7. ŠHT  | Size: 609 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52303 – tréner asistent pri Doraste - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 681 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52303 – tréner asistent pri Doraste - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 183 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52303 – tréner asistent pri Doraste  | Size: 75 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52302 – hlavný tréner Juniorky - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 181 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52302 – hlavný tréner Juniorky - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 193 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52302 – hlavný tréner Juniorky  | Size: 334 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52301 – hlavný tréner Dorastu - Príloha č. 2 - Trénerská licencia  | Size: 194 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52301 – hlavný tréner Dorastu - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 211 KB 31st Oct 2023 Zmluva č. 52301 – hlavný tréner Dorastu  | Size: 112 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb trénera brankárov  | Size: 115 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb šéftrénera a metodika  | Size: 116 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb profesionálneho asistenta pri ŠHT  | Size: 110 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb manažéra  | Size: 112 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb hlavného trénera juniorky  | Size: 114 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb hlavného trénera dorastu  | Size: 111 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb asistenta trénera brankárov a hlavného trénera pri ŠHT  | Size: 112 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb hlavného trénera 7. ŠHT a 8. ŠHT  | Size: 112 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb hlavného trénera 5. ŠHT a 6. ŠHT  | Size: 110 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb hlavného sekretára  | Size: 111 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb asistenta trénera v 9. ŠHT  | Size: 110 KB 31st Oct 2023 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb asistenta trénera v doraste  | Size: 122 KB 30th Oct 2023 Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy č. 202302 o obstaraní zdravotnej služby pre mhkm skalica, n.o.  | Size: 602 KB 27th Oct 2023 Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2023 (3. časť)  | Size: 291 KB 27th Oct 2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie odmien trénerov mládežníckych družstiev klubov  | Size: 550 KB 27th Oct 2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15% (1. časť)  | Size: 175 KB 8th Oct 2023 Darovacia zmluva č. 77705 - REKMA, spol. s.r.o  | Size: 170 KB 8th Oct 2023 Darovacia zmluva č. 77700 - TobiMont s.r.o.  | Size: 245 KB 28th Sep 2023 Podnájomná zmluva č. 109-2023 - SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.  | Size: 340 KB 25th Sep 2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – zahraničný hokejista  | Size: 172 KB 13th Sep 2023 Rámcová zmluva č. 202302 o obstaraní zdravotnej služby pre MHKM Skalica, n.o.  | Size: 4 MB 13th Sep 2023 Rámcová zmluva č. 202302 - Príloha č. 2 - Cenová ponuka  | Size: 7 MB 13th Sep 2023 Rámcová zmluva č. 202302 - Príloha č. 1 - Cenová ponuka (plnenie kritérií)  | Size: 122 KB 30th Aug 2023 Zmluva o využívaní softvéru a s ním súvisiacich služieb - Paysy (príloha)  | Size: 330 KB 30th Aug 2023 Zmluva o poskytovaní služieb hlavného trénera 7. ŠHT a 8. ŠHT  | Size: 164 KB 30th Aug 2023 Zmluva č. 40-NRDGaOP01212023NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti - Trnavský samosprávny kraj  | Size: 181 KB 30th Aug 2023 Darovacia zmluva č. 77704  | Size: 172 KB 30th Aug 2023 Darovacia zmluva č. 77703  | Size: 171 KB 30th Aug 2023 Darovacia zmluva č. 77702  | Size: 171 KB 30th Aug 2023 Darovacia zmluva č. 77701  | Size: 2 MB 19th Aug 2023 Rámcová zmluva č. 202301 - Príloha č. 1 - Cenová ponuka  | Size: 705 KB 19th Aug 2023 Rámcová zmluva č. 202301 - Príloha č. 1 - Cenová ponuka (plnenie kritérií)  | Size: 182 KB 19th Aug 2023 Rámcová zmluva č. 202301 o obstaraní osobnej prepravy hráčov MHKM Skalica, n.o.  | Size: 107 KB 4th Aug 2023 Podnájomná zmluva č. 108-2023 - SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.  | Size: 332 KB 3rd Aug 2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na históriu hráča 2023  | Size: 194 KB 3rd Aug 2023 Zmluva o využívaní softvéru a s ním súvisiacich služieb - Paysy  | Size: 327 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb trénera brankárov  | Size: 330 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb hlavného trénera 5. ŠHT a 6. ŠHT  | Size: 330 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb profesionálneho asistenta pri ŠHT  | Size: 282 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb asistenta trénera brankárov a hlavného trénera pri ŠHT  | Size: 272 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb asistenta trénera v 9. ŠHT  | Size: 269 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb asistenta trénera v doraste  | Size: 272 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb hlavného trénera dorastu  | Size: 275 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb hlavného trénera juniorky  | Size: 289 KB 30th Jul 2023 Zmluva o poskytovaní služieb hlavného sekretára  | Size: 151 KB 30th Jul 2023 Dotatok č. 1 k mandátnej zmluve na predmet vykonávania funkcie štatutárneho orgánu – riaditeľa  | Size: 309 KB 18th May 2023 Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2023 (2. časť)  | Size: 101 KB 7th May 2023 Darovacia zmluva - PROTHERM PRODUCTION s.r.o.  | Size: 142 KB 30th Apr 2023 Ukončenie zmluvy písomnou dohodou  | Size: 304 KB 30th Apr 2023 Zmluva o poskytovaní služieb manažéra  | Size: 272 KB 30th Apr 2023 Zmluva o poskytovaní služieb šéftrénera a metodika  | Size: 211 KB 26th Mar 2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – zahraničný hokejista  | Size: 5 MB 26th Mar 2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov mládežníckych družstiev klubov na obdobie január až máj 2023  | Size: 1 MB 26th Mar 2023 Dohoda-o-ukonceni-mandatnej-zmluvy-MHKM Skalica-ekonom  | Size: 297 KB 22nd Mar 2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – ZOŠ 15%  | Size: 3 MB 6th Feb 2023 Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Skalica  | Size: 162 KB 2nd Feb 2023 Zmluva - riaditeľ  | Size: 140 KB 2nd Feb 2023 Zrušenie mandátnej zmluvy  | Size: 4 MB 20th Jan 2023 Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2023(1.časť)  | Size: 608 KB 13th Jan 2023 Darovacia Zmluva č.34-2022 zo dňa 3.1.2023  | Size: 4 MB 30th Dec 2022 Zmluva o poskytnutí FP na podporu telentovaných športovcov 2022(3.časť)  | Size: 4 MB 1st Nov 2022 Zmluva o poskytnutí FP-ZOŠ 15%(2022-2023,I.časť)  | Size: 6 MB 1st Nov 2022 Zmluva o poskytnutí FP na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov mládež. klubov 8.-12.2022  | Size: 618 KB 20th Oct 2022 Ukončenie Zmluvy o výkone hokejového rozhodcu Samuel Košút zo dňa 29.7.2022  | Size: 2 MB 17th Aug 2022 Dodatok č.1-2022 k Mandátnej Zmluve NAD Martin Hanáček 2022-2023  | Size: 1 MB 9th Aug 2022 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti HolMS s.r.o. 2022-2023  | Size: 3 MB 8th Aug 2022 Mandátna zmluva GROUP 21 MEDIA 2022-2023  | Size: 2 MB 8th Aug 2022 Zmluva o výkone činnosti hokejového rozhodcu 2022-2023  | Size: 5 MB 8th Aug 2022 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Róbert Liščák 2022-2023 (1)  | Size: 3 MB 8th Aug 2022 Zmluva o krátkodobom nájme 2022-2023  | Size: 9 MB 8th Aug 2022 Zmluva o poskytnutí FP na históriu hráča 2022  | Size: 5 MB 8th Aug 2022 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Boris Flamík 2022-2023  | Size: 2 MB 18th Jul 2022 Dodatok k Mandátnej zmluve BEA 2022  | Size: 3 MB 20th Jun 2022 Zmluva Mandátna_AK SPORT s.r.o. 2022-2023  | Size: 2 MB 20th Jun 2022 Zmluva o výkone činnosti hokejového rozhodcu Martin Junek 2022-2023  | Size: 5 MB 30th May 2022 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Zdenek Jurásek 2022-2023  | Size: 2 MB 30th May 2022 Zmluva o poskytnutí FP na podporu talentovaných športovcov 2022 (2.časť) (1)  | Size: 2 MB 25th May 2022 Zmluva o poskytnutí FP na podporu talentovaných športovcov 2022 (2.časť)  | Size: 4 MB 18th May 2022 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Josef Turek 2022-2023  | Size: 3 MB 18th May 2022 Mandátna Zmluva Kustód_ tréner Radoslav Rekoš 2022-2023  | Size: 4 MB 18th May 2022 Zmluva o vykonávaní činnosti sekretára a trénera brankárov Dušan Vlk 2022-2023  | Size: 5 MB 18th May 2022 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Nikola Kovalovský 2022-2023  | Size: 5 MB 18th May 2022 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Peter Ivičič 2022-2023  | Size: 4 MB 18th May 2022 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Milan Čársky 2022-2023  | Size: 6 MB 2nd May 2022 Zmliuva o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ 15% 20212022_ II_časť  | Size: 6 MB 2nd May 2022 Zmluva o spolupráci pri odovzdávaní a poskytnutí hokejok SZĽH 2022  | Size: 2 MB 4th Apr 2022 Dodatky trénerov k Zmluve_apríl_2022  | Size: 677 KB 31st Mar 2022 Zmluva o vykonaní činnosti manažér a trénerskej činnosti E&M group s.r.o. 2022_2023  | Size: 820 KB 31st Mar 2022 Zmluva o vykonaní trénerkej činnosti Bc.Michal Ružička 2022_2023  | Size: 884 KB 31st Mar 2022 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Mgr.Radoslav Smetana 2022_2023  | Size: 882 KB 31st Mar 2022 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Bc.Jozef Fabian 2022_2023  | Size: 2 MB 25th Mar 2022 Mandátna zmluva NAD MIBRO s.r.o. 2022-2023  | Size: 2 MB 22nd Mar 2022 Mandátna zmluva NAD Martin Hanáček-Petra Klásovitá 2022-2023  | Size: 696 KB 6th Mar 2022 Mandátna Zmluva ORTOPEDIKA spol. s r.o. 2022-2023  | Size: 2 MB 16th Feb 2022 Zmluva o poskytnutí FP na spolufinancovanie odmien trénerov január-máj 2022  | Size: 828 KB 16th Feb 2022 Zmluva o reklamnej spolupráci(Marketing SZĽH)  | Size: 2 MB 16th Feb 2022 Zmluva o poskytnutí priameho FP na podporu talentovaných športovcov 2022(1.časť)  | Size: 1 MB 8th Feb 2022 Zmluva o poskytnutí FP-zahraničný hokejista (1)  | Size: 2 MB 4th Feb 2022 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany osobných údajov EÚ GDPR_MHKM Skalica  | Size: 461 KB 2nd Feb 2022 Zmluva o poskytnutí FP-Zahraničný hokejista  | Size: 191 KB 2nd Jan 2022 MHKM_ZMLUVA_ Mesto Skalica_2022  | Size: 674 KB 24th Nov 2021 Zmluva o poskytnutí FP na dopravu v žiackych zápasoch v ĽH 5.-8.ŠHT  | Size: 2 MB 15th Nov 2021 Zmluva o poskytnutí priameho FP na podporu talentovaných športovcov 2021(2.časť)  | Size: 2 MB 26th Oct 2021 Zmluva o poskytnutí FP-ZOŠ 15% (2021-2022)  | Size: 230 KB 12th Oct 2021 Dodatok k Zmluve o vykonaní brankárskej činnosti a sekretára zo dňa 24.03.2021  | Size: 3 MB 29th Sep 2021 Zmluva o poskytnutí FP na spolufinancovanie odmien trénerov zo dňa 05.09.2021  | Size: 558 KB 21st Sep 2021 Zmluva o výkone činnosti hokejového rozhodcu 2021-2022  | Size: 686 KB 3rd Sep 2021 Mandátna zmluva ORTOPEDIKA, spol. s.r.o. od 1.8.2021-31.12.2021  | Size: 797 KB 2nd Sep 2021 Zmluva č.4-FoRTšport-RDGaOP-5219-2021 o poskytnutí grandu  | Size: 1 MB 9th Aug 2021 Zmluva o trénerskej činnosti M. Holaza 2021-2022  | Size: 480 KB 9th Aug 2021 Mandátna Zmluva AK SPORT s.r.o. 2021-2022  | Size: 232 KB 9th Aug 2021 Dodatok k Zmluve M.Ružička  | Size: 876 KB 9th Aug 2021 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti, šéftrénera J.Fabian  | Size: 661 KB 9th Aug 2021 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti M.Čársky  | Size: 2 MB 9th Aug 2021 Mandátna Zmluva-Martin Hanáček NAD 2021-2022  | Size: 2 MB 9th Aug 2021 Mandátna Zmluva MIBRO s.r.o. NAD 2021-2022  | Size: 759 KB 12th Jul 2021 Zmluva o krátkodobom nájme 2021-2022  | Size: 557 KB 30th Jun 2021 Mandátna zmluva Košút Samuel 2021-2022  | Size: 682 KB 28th Jun 2021 Zmluva o podnájme SMM, s.r.o.  | Size: 980 KB 2nd Jun 2021 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Nicole Čechová 2021-2022  | Size: 976 KB 19th May 2021 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Zdenek Jurásek 2021-2022  | Size: 880 KB 19th May 2021 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Milan Klement 2021-2022  | Size: 429 KB 17th May 2021 Mandátna zmluva-Marketing 2021-2022  | Size: 2 MB 13th May 2021 Zmluva o poskytnutí FP SZĽH-ZOŠ 15% dňa 10.05.2021  | Size: 366 KB 13th May 2021 Zmluva o poskytnutí FP na zabezpečenie výdavkov na turnaj SZĽH  | Size: 2 MB 5th May 2021 Zmluva SZĽH-FP-História hráča  | Size: 931 KB 5th May 2021 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti 2021-2022 R.Rekoš  | Size: 925 KB 5th May 2021 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti 2021-2022 P.Ivičič  | Size: 932 KB 5th May 2021 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti 2021-2022 N.Kovalovský  | Size: 5 MB 26th Apr 2021 Zmluva SZĽH o poskytnutí priameho FP na podporu talentovaných športovacov 2021 (1.časť)  | Size: 349 KB 8th Apr 2021 Zmluva o poskytnutí FP-doprava-turnaj  | Size: 655 KB 3rd Apr 2021 Zmluva Milan čarsky 2021-2022  | Size: 860 KB 3rd Apr 2021 Zmluva Mgr. Radoslav Smetana 2021-2022  | Size: 863 KB 3rd Apr 2021 Zmluva Jaroslav Crlík 2021-2022  | Size: 276 KB 3rd Apr 2021 Dodatok č.3 BEA  | Size: 865 KB 3rd Apr 2021 Zmluva Bc.Jozef Fabian 2021-2022  | Size: 802 KB 3rd Apr 2021 Zmluva Bc.Michal Ružička 2021-2022  | Size: 653 KB 3rd Apr 2021 Zmluva Dušan Vlk 2021-2022  | Size: 655 KB 3rd Apr 2021 Zmluva E&M group s.r.o. 2021-2022  | Size: 5 MB 12th Feb 2021 Zmluva o poskytnutí FP na podporu mládežníckych trénerov v súvislosti s COVID-19 I  | Size: 3 MB 12th Feb 2021 Zmluva o opskytnutí priameho FP na podporu talentovaných športovcov 2020-2021  | Size: 2 MB 11th Jan 2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Skalica na rok 2021  | Size: 2 MB 5th Jan 2021 Zmluva Západoslovenský Zväz ľadového hokeja  | Size: 659 KB 29th Dec 2020 Zmluva - doprava na školský korčuliarsky kurz  | Size: 2 MB 29th Dec 2020 Zmluva o poskytnuti FP na Dopravu 5.a 6. ročník a 7. a 8. ročník.  | Size: 3 MB 7th Dec 2020 Zmluva o poskytnutí FP-prípravka, ml.a starš. žiaci 2020  | Size: 578 KB 23rd Nov 2020 Dodatok k Zmluve o nájme zo dňa 3.8.2020  | Size: 619 KB 24th Oct 2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP SZĽH za históriu hráča zo dňa 20.4.2020  | Size: 802 KB 24th Oct 2020 Dodatoki č.2 k Zmluve o FP SZĽH za históriu hráča zo dňa 20.04.2020  | Size: 3 MB 24th Oct 2020 Zmluva o poskytnutí FP SZĽH - zahraničný hokejista zo dňa 3.9.2020  | Size: 3 MB 24th Oct 2020 Zmluva o poskytnutí FP SZĽH - ZOŠ 15% zo dňa 7.10.2020  | Size: 5 MB 24th Oct 2020 Zmluva o poskytnutí FP SZĽH COVID-19 zo dńa 31.08.2020  | Size: 1 MB 24th Oct 2020 Zmluva o poskytnutí služieb-brúsenie korčúľ zo dňa 15.9.2020  | Size: 499 KB 5th Oct 2020 Darovacia zmluva Wannado Slovensko, o.z.  | Size: 3 MB 11th Sep 2020 Nájomná zmluva o krátkodobom nájme Didaktik Rental II., s.r.o. 2020-2021  | Size: 4 MB 8th Sep 2020 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti HoIMS s.r.o. 2020-2021  | Size: 2 MB 1st Sep 2020 Mandátna zmluva ORTOPEDIKA, spol.s r.o. 2020-2021  | Size: 6 MB 1st Sep 2020 Mandátna zmluva Doprava, MIBRO s.r.o. 2020-2021  | Size: 2 MB 19th Aug 2020 Zmluva Martin Junek 2020-2021  | Size: 2 MB 18th Aug 2020 Zmluva Michal Hrtús 2020  | Size: 4 MB 18th Aug 2020 Zmluva Nicole Čechová 2020-2021  | Size: 4 MB 14th Aug 2020 Zmluva Zdenek Jurásek 2020-2021  | Size: 6 MB 14th Aug 2020 Mandátna Zmluva Martin Hanáček 2020-2021  | Size: 669 KB 13th Aug 2020 Darovací smlouva - PETROMETAL s.r.o.  | Size: 1 MB 13th Aug 2020 Mandátna Zmluva AK SPORT s.r.o. 2020-2021  | Size: 1 MB 13th Aug 2020 Zmluva Igor Šebesta 2020  | Size: 2 MB 13th Aug 2020 Zmluva Jozef Hrtús 2020-2021  | Size: 4 MB 13th Aug 2020 Zmluva Michal Ružička 2020-2021  | Size: 3 MB 8th Jul 2020 Zmluva o poskytnutí FP na podporu MK v súvislosti pandémiou COVID-19 zo dňa 30.04.2020  | Size: 1 MB 12th Jun 2020 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí dotácie Mesto Skalica zo dňa 28.05.2020  | Size: 3 MB 4th Jun 2020 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti 2020-2021 Radoslav Rekoš  | Size: 3 MB 4th Jun 2020 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti 2020-2021 Peter Ivičič  | Size: 3 MB 4th Jun 2020 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti 2020-2021 Nikola Kovalovský  | Size: 5 MB 28th May 2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča  | Size: 3 MB 5th May 2020 Zmluva Bc.Jozef Fabian 2020-2021  | Size: 2 MB 5th May 2020 Dodatok č.3 J.Fabian  | Size: 2 MB 5th May 2020 Dodatok č.2 R.Smetana  | Size: 2 MB 5th May 2020 Dodatok č.2 M.Čarský  | Size: 2 MB 5th May 2020 Dodatok č.2 L.Sopúšek  | Size: 2 MB 5th May 2020 Dodatok č.2 J.Crlík  | Size: 3 MB 31st Mar 2020 Zmluva Milan Čarsky 2020-2021  | Size: 3 MB 31st Mar 2020 Zmluva Mgr.Radoslav Smetana 2020-2021  | Size: 3 MB 5th May 2020 Zmluva Mgr. Lukáš Sopúšek 2020-2021  | Size: 3 MB 31st Mar 2020 Zmluva Jaroslav Crlík 2020-2021  | Size: 3 MB 31st Mar 2020 Zmluva Ing.Dušan Vlk 2020-2021  | Size: 3 MB 31st Mar 2020 Zmluva E&M group s.r.o. 2020-2021  | Size: 1 006 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 R.Rekoš  | Size: 1 007 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 N.Kovalovský  | Size: 1 001 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 Z.Jurásek  | Size: 1 005 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 R.Smetana  | Size: 996 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 N.Čechova  | Size: 1 022 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 M.Hrtús  | Size: 993 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 M.Čarsky  | Size: 1 011 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 Ľ.Šátek  | Size: 977 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 L.Sopúšek  | Size: 1 022 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 J.Fabian  | Size: 1 003 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 J.Crlík  | Size: 1 002 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 P.Ivičič  | Size: 1 011 KB 11th May 2020 Dodatok č.1 D.Vlk  | Size: 992 KB 2nd Mar 2020 Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 14.02.2020  | Size: 3 MB 2nd Mar 2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo dňa 30.01.2020  | Size: 1 MB 14th Feb 2020 zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Skalica  | Size: 2 MB 29th Jan 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie mesto Skalica 2020  | Size: 2 MB 28th Jan 2020 Zmluva o trenérskej činnosti, sekretár Ing.Dušan Vlk  | Size: 857 KB 28th Jan 2020 Dodatok č.1 k zmluve zo dńa 29.3.2019 Jozef Fabian 1-2020  | Size: 400 KB 27th Dec 2019 Daraovacia zmluva Vaillant Group Slovakia s.r.o. 1.  | Size: 404 KB 27th Dec 2019 Daraovacia zmluva Vaillant Group Slovakia s.r.o. 2.  | Size: 912 KB 19th Dec 2019 Zmluva Darovacia Hotel Sv.LUDMILA Skalica  | Size: 3 MB 22nd Nov 2019 Zmula o poskytnutí FP SZĽH Bratislava-účel Turnaj zo dňa 2.9.2019  | Size: 4 MB 22nd Nov 2019 Zmluva o poskytnutí FP na zabezpečovanie zápasov v ĽH 3-4. ročník a 5-6 ročník a 7-8 ročník zo dňa 30.8.2019  | Size: 4 MB 22nd Nov 2019 Zmluva o reklamnej spolupáci v Kaufland Extralige Dorastu 2019-2020  | Size: 2 MB 22nd Nov 2019 Zmluva o poskytnutí FP na zabezpečovanie zápasov v ĽH a 5-6 ročník a 7-8 ročník zo dňa 30.8.2019 Doprava  | Size: 590 KB 21st Oct 2019 Darovacia zmluva RENOVA stavební a OS s.r.o.  | Size: 4 MB 25th Sep 2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH zo dňa 21.8.2019  | Size: 543 KB 25th Sep 2019 Darovací Smlouva Petrometal s.r.o. 2019  | Size: 2 MB 16th Sep 2019 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Radoslav Rekoš 2019-2020  | Size: 2 MB 16th Sep 2019 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Peter Ivičič 2019-2020  | Size: 2 MB 16th Sep 2019 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Nikola Kovalovský 2019-2020  | Size: 2 MB 19th Aug 2019 Mandátna zmluva Bc. Peter Kazinota  | Size: 2 MB 14th Aug 2019 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Nicola Čechová 2019-2020  | Size: 846 KB 12th Aug 2019 Zmluva-Dodatok Beáta Jenčíková BEA  | Size: 520 KB 7th Aug 2019 Darovací smlouva PETROMETAL s.r.o.  | Size: 3 MB 2nd Aug 2019 Zmluva Didaktik Rental II, s.r.o.  | Size: 1 MB 2nd Aug 2019 Zmluva Igor Šebesta  | Size: 1 MB 2nd Aug 2019 Zmluva Jozef Hrtús  | Size: 1 MB 2nd Aug 2019 Zmluva Martin Junek  | Size: 1 MB 2nd Aug 2019 Mandátna zmluva ORTOPEDIKA, spol. s r.o.  | Size: 2 MB 2nd Aug 2019 Mandátna zmluva Martina Zálešáková ŠKK  | Size: 5 MB 2nd Aug 2019 Mandátna zmluva Martin Hanáček NAD 2019-2020  | Size: 1 MB 2nd Aug 2019 Mandátna zmluva AK SPORT s.r.o.  | Size: 3 MB 24th Jul 2019 Zmluva o spolupráci Schaeffler Skalica  | Size: 2 MB 18th Jul 2019 Zmluva o vykonaní činnosti kustóda a maséra 2019-2020  | Size: 3 MB 18th Jul 2019 Zmluva o poskytnutí FP-zahraniční hráči SZĽH 2019  | Size: 3 MB 18th Jul 2019 Zmluva o poskytnutí FP za históriu hráča SZĽH 2019  | Size: 8 MB 18th Jul 2019 Zmluva o poskytnutí FP v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH  | Size: 575 KB 18th Jul 2019 Darovací smlouva TIPA Telekom plus a.s. 2019  | Size: 8 MB 17th Jul 2019 Zmluva o poskytnutí FP v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH  | Size: 2 MB 29th Apr 2019 Zmluva o vykonaní činnosti tréner, J.Crlík 2019-2020  | Size: 2 MB 29th Apr 2019 Zmluva o vykonaní činnosti manager 2019-2020 M.Lipovský  | Size: 2 MB 29th Apr 2019 Zmluva o vykonaní činnosti tréner, L.Sopúšek 2019-2020  | Size: 2 MB 29th Apr 2019 Zmluva o vykonaní činnosti tréner, Ľ.Šátek 2019-2020  | Size: 2 MB 29th Apr 2019 Zmluva o vykonaní činnosti tréner, M.Čársky 2019-2020  | Size: 2 MB 29th Apr 2019 Zmluva o vykonaní činnosti tréner, R.Smetana 2019-2020  | Size: 2 MB 29th Apr 2019 Zmluva o vykonaní činnosti tréner, sekretár 2019-2020 J.Fabian  | Size: 3 MB 17th Apr 2019 Zmluva o poskytnutí FP-Zabezpečovanie zápasov ĽH  | Size: 3 MB 1st Apr 2019 Zmluva Nájomná o krátkodobom nájme Didaktik Rental II.  | Size: 3 MB 6th Mar 2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mládež  | Size: 1 MB 27th Feb 2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Skalica 2019  | Size: 4 MB 30th Jan 2019 Zmluva poskytnutí FP SZĽH dotácia -rozhodci  | Size: 594 KB 30th Jan 2019 Darovacia Zmluva Renova Stavební  | Size: 843 KB 30th Jan 2019 Zmluva o výchovnom ŠHK 37 Piešťany  | Size: 935 KB 30th Jan 2019 Zmluva o výchovnom HK 91 Senica (1)  | Size: 1 MB 30th Jan 2019 Zmluva VIA HUMANA  | Size: 6 MB 30th Jan 2019 Zmluva o RS Kaufland Extraliga Dorast  | Size: 4 MB 30th Jan 2019 Zmluva o poskytnutí FP na zabezpečenie zápasov v ĽH zo dňa 31.8.2018-5.12.2018  | Size: 506 KB 15th Nov 2018 Darovacia zmluva Petrometal s.r.o. 2018  | Size: 564 KB 6th Nov 2018 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP zo dňa 1.8.2018  | Size: 1 011 KB 6th Nov 2018 Darovacia zmluva Dušan Hanuš  | Size: 828 KB 6th Nov 2018 Zmluva o výchovnom HK Trnava  | Size: 1 MB 6th Nov 2018 Zmluva o ubytovaní VIA HUMANA  | Size: 6 MB 6th Nov 2018 ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI Kaufland Extraliga Dorast 2018-2019  | Size: 874 KB 6th Nov 2018 Zmluva o výchovnom Hokejový klub 91 Senica  | Size: 1 MB 11th Sep 2018 Darovacia zmluva Monachov Aleksej Vladimirovič  | Size: 3 MB 11th Sep 2018 Zmluva o poskytnutí FP SZĽH zo dňa 22.8.2018  | Size: 1 013 KB 11th Sep 2018 Darovacia zmluva Yazovsky Lyudmila  | Size: 2 MB 27th Aug 2018 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Zdenek Jurasek  | Size: 9 MB 17th Aug 2018 Rámcova zmluva č.1-2018 Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy osôb na podujatie MHKM Skalica, n.o.- Martin Hanáček  | Size: 874 KB 7th Aug 2018 Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 16.2.2017 Beáta Jenčíková BEA  | Size: 2 MB 7th Aug 2018 Mandátna Zmluva o spolupráci pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti pri HZ 2018-2019 (1)  | Size: 544 KB 7th Aug 2018 Dodatok k Zmluve o zabezpečení výkonu činnosti hokejového trénera Jaroslav Crlík (1)  | Size: 1 MB 7th Aug 2018 Zmluva o výkone činnosti Hokejového rozhodcu martin Junek  | Size: 1 MB 7th Aug 2018 Mandátna zmluva AK SPORT s.r.o.  | Size: 874 KB 7th Aug 2018 Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 16.2.2017 Beáta Jenčíková BEA (1)  | Size: 2 MB 7th Aug 2018 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Nikoleta Čechová  | Size: 1 MB 7th Aug 2018 Zmluva o poskytnutí služieb-brúsenie Igor Šebesta  | Size: 5 MB 7th Aug 2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo dňa 1.8.2018 SZĽH  | Size: 571 KB 16th Jul 2018 Darovací smlouva TIPA Telekom plus a.s.  | Size: 4 MB 11th May 2018 Zmluva o poskytnutí FP za históriu hráča  | Size: 2 MB 11th May 2018 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Milan čarsky 2018-2019  | Size: 2 MB 11th May 2018 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Mgr.Radoslav Smetana 2018-2019  | Size: 1 MB 11th May 2018 Zmluva o poskytnutí rehabilitačných služieb 2018-2019  | Size: 2 MB 11th May 2018 Zmluva o vykonaní trénerskej a managerskej činnosti 2018-2019  | Size: 2 MB 11th May 2018 Zmluva o vykonaní činnosti kustóda a masérskych služieb 2018-2019  | Size: 2 MB 11th May 2018 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Mgr.Lukáš Sopúšek 2018-2019  | Size: 2 MB 11th May 2018 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Jaroslav Crlík 2018-2019  | Size: 2 MB 11th May 2018 Zmluva o vykonaní trénerskej činnosti Mgr.Ľubor Šátek 2018-2019  | Size: 2 MB 9th Apr 2018 Zmluva o spolupráci Schaeffler spol. s r.o. 2018  | Size: 8 MB 15th Mar 2018 Zmluva o poskytnutí FP v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH  | Size: 2 MB 15th Mar 2018 Mandátna Zmluva Cread Digital, s.r.o.  | Size: 8 MB 7th Mar 2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-Motivačný SZĽH  | Size: 1 MB 7th Mar 2018 DODATOK č.1 k Rámcovej zmluve č12017 AND Martin Hanáček  | Size: 1 MB 6th Feb 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Skalica 2018  | Size: 4 MB 12th Jan 2018 Zmluva o Reklamnej spolupráci SZĽH Marketing  | Size: 1 010 KB 7th Dec 2017 Darovacia zmluva KINEX-EXIM  | Size: 3 MB 28th Nov 2017 Zmluva o reklamnej spolupráci SZĽH  | Size: 521 KB 26th Oct 2017 Darovacia zmluva Rostislav Konečný  | Size: 970 KB 23rd Oct 2017 Darovacia zmluva Hotel Sv.LUDMILA Skalica  | Size: 618 KB 20th Oct 2017 Zmluva o výchovnom HC Košice s.r.o.  | Size: 3 MB 16th Oct 2017 Zmluva o poskytnutí verejnýcg služieb Orange Slovensko, a.s.  | Size: 998 KB 28th Sep 2017 Darovacia zmluva E&M group s.r.o.  | Size: 980 KB 28th Sep 2017 Darovacia zmluva AK Sport s.r.o.  | Size: 798 KB 28th Sep 2017 Zmluva o výchovnom HK 91 Senica  | Size: 2 MB 19th Sep 2017 Mandátna zmluva ORTOPEDIKA, spol.s r.o.  | Size: 4 MB 12th Sep 2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SZĽH k21-2017  | Size: 689 KB 12th Sep 2017 Darovacia zmluvač.1-26 Kvarteto, OZ Skalica  | Size: 874 KB 12th Sep 2017 Zmluva o vchovnom HC 46 Bardejov  | Size: 714 KB 8th Sep 2017 Zmluva výchovnom HK 91 Senica, o.z.  | Size: 719 KB 8th Sep 2017 Zmluva o výchovnom Adam Pavelka  | Size: 938 KB 5th Sep 2017 Darovacia zmluva Ing.Kotvanová Barbora  | Size: 1 MB 5th Sep 2017 Darovacia zmluva SLOVAKODATA -2017  | Size: 1 MB 30th Aug 2017 Zmluva o poskytnutí služieb-brúsenie korčúl-Igor Šebesta  | Size: 2 MB 10th Aug 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti 2017-2018  | Size: 1 MB 10th Aug 2017 Zmluva o výkone činnosti HR Martin Junek 2017-2018  | Size: 1 MB 10th Aug 2017 Mandátna zmluva AK SPORT s.r.o. 2017-2018  | Size: 9 MB 3rd Aug 2017 Rámcová zmluva č.1-2017 Nepravidelná autobusová preprava 2017-2018  | Size: 994 KB 25th Jul 2017 Darovacia zmluva Protect Trade s.r.o.  | Size: 23 KB 25th Jul 2017 Rámcová zmluva č.1-2017 MHKM Skalica, n.o.  | Size: 997 KB 25th Jul 2017 Darovacia zmluva-Martin Sakmár  | Size: 498 KB 20th Jun 2017 Darovacia zmluva HK Skalica s.r.o. 2017-2.strana  | Size: 549 KB 20th Jun 2017 Darovacia zmluva HK Skalica s.r.o. 2017-1.strana  | Size: 1 MB 10th May 2017 Zmluva o poskytnutí rehabilitačných služieb Jozef Hrtús  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Michal Hrtús MIG Hockey Shop  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Michal Ružička  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Mgr. Lukáš Sopúšek  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Bc.Radoslav Smetana  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní tréneskej činnosti Jaroslav Crlík  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Mgr.Ľubor Šátek  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti-manager Miroslav Lipovský  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Svätopluk Kosík  | Size: 2 MB 10th May 2017 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti-seretár Jozef Fabián  | Size: 1 MB 5th May 2017 Darovacia zmluva EMPEMONT Slovakia s.r.o.  | Size: 1 MB 23rd Feb 2017 Mandátna zmluva BEA  | Size: 363 KB 1st Feb 2017 Darovacia zmluva č.01 2017 Renova Stavební a obchodní společnosť s.r.o. B  | Size: 358 KB 1st Feb 2017 Darovacia zmluva č.01 2017 Renova Stavební a obchodní společnosť s.r.o. A  | Size: 985 KB 1st Feb 2017 Zmluva o spolupráci Schaeffler Skalica spol s r.o.  | Size: 841 KB 13th Jan 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017  | Size: 509 KB 3rd Jan 2017 Darovacia zmluva HANT  | Size: 365 KB 26th Oct 2016 Darovacia zmluva Kvarteto, občianske združenie  | Size: 2 MB 16th Sep 2016 ramcova-zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-szlh-bratislava  | Size: 290 KB 16th Sep 2016 aproxima-s-r-o-zmluva-o-poskytnuti-daru  | Size: 2 MB 16th Sep 2016 ramcova-zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-szlh-bratislava  | Size: 3 MB 27th Jul 2016 Zmluva pre zabezpečenie nepravidelnej autobusovej prepravy osôb na podujatia MHKM, n.o. Skalica  | Size: 358 KB 21st Jul 2016 Mandátna zmluva AK Sport s.r.o.  | Size: 371 KB 21st Jul 2016 Mandátna zmluva AK Sport s.r.o. 2  | Size: 436 KB 21st Jul 2016 Darovacia zmluva Slovakodata  | Size: 367 KB 21st Jul 2016 Darovacia zmluva Slovakodata 2  | Size: 756 KB 21st Jul 2016 Zmluva o výkone činnosti hokejového rozhodcu  | Size: 319 KB 21st Jul 2016 Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní Správa mestského Majetku s.r.o.  | Size: 427 KB 21st Jul 2016 Darovacia zmluva BC Torsion spol. s.r.o.  | Size: 381 KB 21st Jul 2016 Darovacia zmluva BC Torsion spol. s.r.o. 2  | Size: 2 MB 26th May 2016 Zmluva o výpožičke  | Size: 1 MB 23rd May 2016 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Mgr. Roman Straka  | Size: 633 KB 6th May 2016 Zmluva o poskytovaní rehabilitačných služieb  | Size: 1 022 KB 6th May 2016 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Milan Čarský  | Size: 286 KB 6th May 2016 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti hokejového rozhodcu AK SPORT s.r.o.  | Size: 1 MB 26th Apr 2016 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Mgr. Ľubor Šátek  | Size: 1 MB 26th Apr 2016 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Jaroslav Crlík  | Size: 1 MB 26th Apr 2016 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Mgr. Lukáš Sopúšek  | Size: 341 KB 26th Apr 2016 Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní činnosti manažéra mládeže a trénerskej činnosti Mgr. Martin Hrnčár  | Size: 1 MB 12th Apr 2016 Zmluva o vykonávaní činnosti manažéra mládeže a trénerskej činnosti Peter Oremus  | Size: 807 KB 23rd Feb 2016 Zmluva o spolupráci  | Size: 2 MB 11th Feb 2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  | Size: 2 MB 18th Jan 2016 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby  | Size: 365 KB 8th Jan 2016 Zmluva o poskytnutí prostriedkov  | Size: 344 KB 21st Dec 2015 Zmluva o poskytnutí dotácie  | Size: 325 KB 24th Nov 2015 Dohoda o ukončení zmluvy - Mgr. Miroslav Lipovský  | Size: 883 KB 24th Nov 2015 Mandátna zmluva- E&M group s.r.o.  | Size: 1 MB 24th Nov 2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - SZĽH  | Size: 568 KB 6th Nov 2015 Darovacia zmluva č. 5/2015  | Size: 512 KB 6th Nov 2015 Zmluva o spolupráci  | Size: 3 MB 12th Oct 2015 Rámcová zmluva o poskytnutí finančného príspevku  | Size: 413 KB 21st Sep 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní trénerskej činnosti  | Size: 363 KB 11th Sep 2015 Zmluva o poskytnutí dotácie  | Size: 890 KB 2nd Sep 2015 Mandátna zmluva o spolupráci pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti pri hokejových zápasoch  | Size: 719 KB 18th Aug 2015 Darovacia zmluva č. 4  | Size: 3 MB 12th Aug 2015 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby  | Size: 712 KB 12th Aug 2015 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti hokejového rozhodcu  | Size: 717 KB 12th Aug 2015 Zmluva o výkone činnosti hokejového rozhodcu  | Size: 896 KB 11th Aug 2015 Zmluva o vykonávaní činnosti sekretára a trénerskej činnosti - Mgr. Miroslav Lipovský  | Size: 317 KB 11th Aug 2015 Dohoda o ukončení zmluvy o vykonávaní činnosti sekretára  | Size: 838 KB 1st Jul 2015 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti - Mgr. Ľubor Šátek  | Size: 1 MB 29th Jun 2015 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku  | Size: 893 KB 23rd Jun 2015 Zmluva o poskytovaní rehabilitačných služieb  | Size: 821 KB 11th Jun 2015 Darovacia zmluva č.3/2015  | Size: 432 KB 10th Jun 2015 Zmluva o poskytnutí prostriedkov  | Size: 783 KB 10th Jun 2015 Zmluva o združení  | Size: 1 MB 21st May 2015 Zmluva o dielo  | Size: 793 KB 20th May 2015 Darovacia zmluva č.2  | Size: 853 KB 20th May 2015 Darovacia zmluva č.1  | Size: 2 MB 20th May 2015 Zmluva o výpožičke  | Size: 1 MB 20th May 2015 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Mgr. Roman Straka  | Size: 1 MB 14th May 2015 Zmluva o vykonávaní činnosti manažéra mládeže a trénerskej činnosti Mgr. Martin Hrnčár  | Size: 893 KB 14th May 2015 Zmluva o vykonávaní činnosti sekretára Mgr. Miroslav Lipovský  | Size: 2 MB 12th May 2015 Zmluva o užívaní č. 139/2015  | Size: 1 MB 7th May 2015 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Mgr. Lukáš Sopúšek  | Size: 1 MB 29th Apr 2015 Zmluva o vykonávaní činnosti kustóda a masérskych služieb Michal Hrtús  | Size: 1 MB 29th Apr 2015 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Jaroslav Crlík  | Size: 1 MB 29th Apr 2015 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Milan Čarský  | Size: 1 MB 29th Apr 2015 Zmluva o vykonávaní trénerskej činnosti Mgr. Ľubomír Zavadil  | Size: 423 KB 28th Apr 2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Next »Page 1 of « Prev