8. ŠHT

8. ročník MHKM Skalica, n.o.

Por. čís. Priezvisko a meno Dátum narodenia
1. Balát Tomáš 25.5.2003
2. Bránecký Adam 16.10.2002
3. Cagáň Dominik 31.3.2003
4. Fagan Filip 4.1.2003
5. Funtek Pavol 3.7.2003
6. Gergel Simon 2.7.2003
7. Chocholáček Ondrej 29.5.2002
8. Juríček Andrej 8.11.2002
9. Kočka David 10.4.2003
10. Kolcun Adrian 12.7.2002
11. Kuba Lukáš 18.11.2002
12. Kubányi Martin 20.5.2002
13. Kucharič Martin 11.3.2003
14. Malík Denis 19.3.2003
15. Michalík Daniel 22.10.2002
16. Pavlík Jan 3.12.2002
17. Stanka Martin 8.1.2003
18. Zaňát Erik 20.3.2003
19. Žúrek Matúš 27.2.2003