Ďakujeme za dar od spoločnosti Protherm Production

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o., ktorá nášmu klubu darovala nábytok na vybavenie trénerskej zasadačky. Vedenie MHKM Skalica chce od novej sezóny obnoviť pravidelné týždenné porady všetkých trénerov tak, aby vznikol priestor na vyhodnocovanie tréningových procesov, vymieňanie poznatkov i nápadov. Veľké poďakovanie patrí aj pani poslankyni Janke Slobodovej Rekošovej a nášmu hlavnému sekretárovi Radkovi Rekošovi za vybavenie daru, a taktiež Jankovi Púchlovi a spoločnosti REKMA, ktorí zabezpečili prevoz. Podpora zo strany súkromného sektoru je dnes pre športové kluby kľúčová. A my si tejto pomoci veľmi vážime.