Deti na hokej

Vážení priatelia.

Rok 2016 bude pamätným rokom skalického hokeja. Pripomenieme si 80. výročie jeho založenia. Túto mimoriadnu udalosť chce osláviť aj Mestský hokejový klub mládeže MHKM Skalica, n.o, ktorého hlavnou myšlienkou bolo nastavenie systematickej dlhodobej a koncepčnej práce s mládežou, vzdelávanie a výchova detí v oblasti ľadového hokeja pod gesciou mesta Skalica – mesta, kde má hokej dlhodobú tradíciu. Čestným prezidentom mládežníckeho klubu sa v tomto roku stal Žigmund Pálffy.

Najdôležitejším projektom klubu v roku 2016 bude akcia „Deti na hokej“, ktorá sa uskutoční dňa 17.1.2016 na zimnom štadióne v Skalici v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Jej cieľom bude zábavnou formou spropagovať hokej a aktivity MHKM Skalica, n.o, zvýšiť počet športujúcich detí, zlepšiť športovú zdatnosť detí a rozšíriť základňu hokejistov v Skalici. Za jej organizáciou a veríme, že aj úspechom, stojí zanietenie a usilovnosť trénerov, dobrovoľníkov, ale aj iniciatívna pomoc podnikateľského prostredia.

Dovoľujeme si Vás týmto na akciu pozvať a zároveň požiadať o spoluprácu pri organizovaní akcie „ Deti na hokej“.

Formy Vášho zapojenia do projektu môžu byť:

– účelové finančné prostriedky pre zabezpečenie aktivít projektu

– úhrada nákladov spojených s tlačou, výrobou propagačných materiálov, cateringom…

– spolupráca pri organizačnom zabezpečení aktivít a pri oslovovaní sponzorov klubu

– vlastná iniciatíva

Pevne veríme, že aj vďaka Vašej spolupráci oslávime 80. rokov hokeja v Skalici naozaj výnimočným spôsobom. Za Vašu pomoc a rôzne formy spolupráce Vám vopred ďakujeme.

V prípade záujmu môžete kontaktovať sekretariát MHKM Skalica n.o.

Mgr. Miroslav Lipovský, sekretar@mhkmskalica.sk, +421 905 223 305

Dovidenia na zimnom štadióne.

zástupcovia klubu MHKM Skalica, n.o.