Nová inštalácia na zimnom štadióne u mládežníckych kabín

U všetkých mládežníckych kabín boli nainštalované „Pravidlá Hráča“ a pár pravidiel slušného správania v priestoroch zimného štadióna.