Nová správna rada na pracovnom stretnutí v sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja