Od dnes brúsime na novej profesionálnej brúske PROSHARP!

Od dnes brúsime všetky vekové kategórie MHKM Skalica na novej modernej profesionálnej brúske PROSHARP AS 2001 Allpro-SC. Tá je povestná vďaka jej presnosti brúsenia, ktoré je požadované mnohými profesionálnymi hokejovými tímami a korčuliarmi po celom svete, spolu s elitnými predajcami a športovými predajňami. Brúska Prosharp je aktuálne najkvalitnejšia brúska na svete.

ProSharp spolupracuje s výrobcami korčúľ, odborníkmi pre ergonómiu, inštruktormi korčuľovania a manažérmi pre výstroj ako aj samotnými hráčmi. Ich cieľom je usmerňovať trh a vždy byť otvorený pre vaše skúsenosti. Brúsenie pre všetky vekové kategórie je ZADARMO podľa rozvrhu brúsenia!