Seminár o výžive a dopingu pre ŠHT

Prvoradou úlohou MHKM Skalica je pripravovať mladých adeptov na ich hokejovú kariéru. Ale nie je všetko iba o tréningoch a zápasoch. Potom, ako MHKM pilotne na Slovensku zorganizoval seminár poskytovania prvej pomoci hráčom, opäť ako prvý na Slovensku pripravil seminár a interaktívne podujatie s tematikou výživy a pitného režimu športovca a taktiež antidopingu pre žiakov športových hokejových tried 5.-9. ročníka. Podujatie sa konalo 2. novembra v telocvični Základnej školy Mallého. Organizátormi boli Lukáš Sopúšek tréner MHKM Skalica a lekárka Andrea Švrčková, predsedníčka Zdravotnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja. Stretnutia sa zúčastnil aj prezident klubu MHKM Žigmund Pálffy. Informácie o dopingu na seminári prezentovali priamo zástupcovia Antidopingovej agentúry. Podobné podujatia plánuje MHKM Skalica pripravovať naďalej aj v menších skupinách s cieleným obsahom pre danú vekovú kategóriu, s rôznymi tematickými zameraniami. Neoddeliteľnou súčasťou úspechu týchto aktivít bude spolupráca so školu a stretnutia s rodičmi a trénermi klubu.

Video reportáž o seminári pripravila TV Skalica a nájdete ju na facebooku MHKM.