Trnavský župan podporil hokejové kempy

Naša organizácia sa tento rok zapojila do výzvy župana Trnavského samosprávneho kraja, Jozefa Viskupiča, na podporu detí zo sociálne slabších rodín formou preplatenia letného hokejového kempu.
Túto príležitosť v rámci MHKM Skalica využilo celkom päť detí, z ktorých tri sa zúčastnili SHS Hockey Skills Camp v Moutnici, jeden hráč si vybral KVB camp v Plzni a voľba padla tiež na kemp PHS v Hamuliakove.
Celková cena za všetky kempy pre všetky deti z nášho klubu bola 2.055 €.
V mene našich detí ďakujeme pánovi županovi za túto možnosť!