Zimné čapice pre všetky žiacke kategórie!

MHKM Skalica zabezpečila všetkým hráčom žiackych kategórií zimné čapice. Zimné čapice vyrobila spoločnosť A4, ktorá je hlavným dodavateľom fanúšikovských predmetov MHKM Skalica.