Živió, Žigo

Začiatok letnej prípravy v Skalici bol spojený s oslavou narodenín čestného prezidenta MHKM Žigmunda Pálffyho. Pri tejto príležitosti sa 5. mája, v deň Žigových narodenín, na letnom štadióne uskutočnilo podujatie, ktoré pripravila a moderovala riaditeľka MHKM Monika Kušnierová. Za účasti desiatok hráčov od prípravky po juniorku a ich trénerov a tiež detí z Detského domova v Holíči privítala člena správnej rady MHKM a viceprimátora Skalice Petra Pagáča, ktorý oficiálne letnú prípravu otvoril. Prihovoril sa aj čestný prezident MHKM Žigmund Pálffy, ktorý pri príležitosti svojich narodením dostal dres s novým logom mládežníckeho klubu a aj ho hneď pokrstil kockami ľadu. Slovo dostal aj hlavný tréner mládeže Martin Hrnčár, ktorý predstavil všetkých trénerov jednotlivých hráčskych kategórií. Podujatie prišiel podporiť aj František Kazinota, legendárny skalický tréner, ktorý priviedol žiakov v titulu majstrov Slovenska a trénoval aj Žiga Pálffyho. Aj on dostal dres so svojím menom. Žigo potom poďakoval Monike Kušnierovej za všetku jej prácu pri vzniku nového klubu a Monika dostala malú kytičku od jedného z mladých hokejistov. A napokon prišiel rad aj na narodeninovú tortu pre oslávenca. Bola v podobe veľkej hokejky, aby sa po rozkrájaní ušla čo najväčšiemu počtu malých a mladých hokejistov. Tí si mohli pochutnať na torte a všetci odišli s bielymi tričkami s logom nového klubu.