Vzdelávanie – ZŠ Mallého 2, Skalica

 

Sme jediná športová škola na Záhorí. U nás žiaci absolvujú všetky povinné predmety, ktoré sú určené Štátnym vzdelávacím programom a podľa druhu športu si volia športovú prípravu zameranú na futbal, hokej, volejbal alebo tenis. Športová príprava je vyučovaná kvalifikovanými trénermi, je súčasťou rozvrhu hodín, nie je však na úkor povinných predmetov.  

Dôraz sa kladie na vyučovanie slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky. V 9. ročníku sú žiakom poskytnuté bezplatné hodiny pre prípravu na celoslovenské Testovanie 9. Podľa požiadaviek sa posilňujú formou záujmovej činnosti aj iné predmety. Úplnou novinkou je konverzácia v anglickom jazyku pre hokejové triedy, ktorá je zameraná na hokejovú terminológiu. Vyučovanie anglického jazyka je povinné. Ako druhý jazyk si žiaci môžu vybrať ruský jazyk alebo nemecký jazyk. 

Prioritou je efektívna komunikácia školy so žiakom a rodičom, čo veľmi uľahčuje aplikácia Edupage. Súčasťou tejto aplikácie je elektronická triedna kniha, žiacka knižka a evidencia dochádzky. Rodičia sú tak okamžite informovaní nielen o prospechu a domácich úlohách, ale aj správaní a dochádzke svojich detí. Okrem elektronickej komunikácie sú samozrejme vítané aj osobné stretnutia, ktoré sa realizujú formou konzultačných hodín a individuálnych schôdzok rodičov s učiteľmi. Stravovanie je zabezpečené v jedálni školy. Jedálny lístok, evidencia platieb a prípadné odhlásenie zo stavy sa dá realizovať prostredníctvom aplikácie Edupage.

Priebežne  sa vynovujú priestory školy. Zriadená je učebňa chémie, počítačová učebňa a multifunkčná učebňa pre jazyky a odborné predmety. Aj pre rozvoj športových zručností je škola veľmi dobre vybavená. Žiaci majú k dispozícii bazén, dve telocvične, miestnosť na stolný tenis a  rehabilitačnú miestnosť s posilňovacími strojmi a náradiami. V areáli školy sa nachádza futbalové miniihrisko,  hokejbalové a viacúčelové ihrisko, tenisový kurt, doskočisko a bežecká dráha.

 Sme neplnoorganizovaná  základná škola, tzn. že máme len  žiakov 5. – 9. ročníka. Nevýhodou sa možno javí, že žiaci k nám prichádzajú z inej školy. Zo školy, na ktorú sú zvyknutí, kde to poznajú, kde majú svojich kamarátov. Naši učitelia však robia všetko pre to, aby sa žiakom podarilo čo najlepšie adaptovať sa na nové podmienky. Výhodou menšej školy je, že sa všetci navzájom dobre poznáme, pomáhame si. Ako sa spieva v našej novej hymne Sme a tvoríme jeden tím, ktorého súčasťou je priateľský a súdržný učiteľský kolektív.

https://www.youtube.com/watch?v=O_B9ZqM1H08&t=21s – hymna školy

www.zsskalica.edu.sk

e-mail: zs.malleho2@centrum.sk

tel: 034 6644556                                                                                                                                           

Mgr. Peter Martinovský – riaditeľ školy   

tel: 0905 460 108  

natram@centrum.sk