3., 4. ROČNÍK

4. ročník MHKM Skalica n.o

Por. čís. Priezvisko a meno Dátum narodenia
1. Kadlečík Radovan 21.7.2006
2. Kubányi Samuel 6.10.2006
3. Valovič Gabriel 27.10.2006
4. Hesek Jakub 18.11.2006
5. Kalčík Lukáš 3.12.2006
6. Čermák Samuel 22.9.2007
7. Macháček Július 29.4.2007
8. Kabzáni Krištof 7.3.2007
9. Michálik David 1.6.2007
10. Šmída David 18.2.2007
11. Míča Patrick 1.8.2007
12. Cabadaj Patrik 20.12.2007