9. ŠHT

9. ročník MHKM Skalica, n.o.

Por. čís. Priezvisko a meno Dátum narodenia
1. Černý Denis 05.03.2002
2. Hikertsberger Sebastián 22.11.2001
3. Hodáň Richard 12.04.2002
4. Jančík Filip 15.11.2001
5. Klíma Denis 01.09.2001
6. Kotvan Branislav 26.07.2001
7. Lukovský Andrej 18.08.2002
8. Mikula Maximilián 14.07.2002
9. Nemec Richard 24.05.2002
10. Petrovič Radoslav 03.12.2001
11. Pišoja David 17.08.2001
12. Rampáček Denis 07.10.2001
13. Rekoš Adam 07.9.2001
14. Romančík Patrik 07.09.2001
15. Ružička Martin 27.03.2002
16. Sečkár Ľubomír 18.9.2001
17. Vlk Vladimír 28.09.2001
18. Zemánek Dominik 29.07.2001