Na slovíčko s riaditeľom MHKM

Na konci mája sa vzdala funkcie riaditeľky Mestského hokejového klubu mládeže Skalica, neziskovej organizácie Monika Kušnierová. Správna rada na svojom zasadnutí zvolila do tejto pozície Antona Bobríka, prednostu Mestského úradu Skalica. Opýtali sme sa ho, ako pokračuje činnosť MHKM.

„Musím povedať, že veľmi dobre. Tréningový proces, ktorý sa rozbehol začiatkom mája, je v plnom prúde, všetky tímy pod vedením našich zazmluvnených trénerov pracujú. V týchto dňoch sme urobili ďalší dôležitý krok, keď sme uzavreli zmluvu o združení právnických osôb medzi MHKM Skalica a HK 36 Skalica. Pojednáva o tom, ako budeme spoločne postupovať v rámci Slovenského zväzu ľadového hokeja tak, aby bola zachovaná kontinuita seniorského družstva a hlavne mládežníckeho.“