ORGÁNY


Riaditeľ:
 Peter Kazinota

Správna rada:

  • Ing. Ľudovít Barát (predseda)
  • Peter Pagáč
  • Ing. Peter Bartoš
  • RNDr. František Štefanec
  • Peter Oremus

Revízor: Ing. Milan Roman

Čestný prezident: Žigmund Pálffy