ORGÁNY


Riaditeľ:
Peter Ivičič

Správna rada:

  • Mgr. Oľga Luptáková (predsedníčka)
  • Erik Rangl
  • Mgr. Peter Martinovský
  • Peter Oremus
  • Peter Vaculka

Revízor: Ing. Milan Roman

Čestný prezident: