ORGÁNY


Riaditeľ:
 Peter Kazinota

Správna rada:

  • Ing. Anna Mierna (predsedníčka)
  • Peter Pagáč
  • Peter Oremus
  • Tibor Martinčič
  • MUDr. Peter Košík

Revízor: Ing. Štefania Kučerová

Čestný prezident: Žigmund Pálffy