ORGÁNY


Riaditeľ:
 Peter Kazinota

Správna rada:

  • Mgr. Miroslav Lipovský (predseda)
  • Peter Pagáč
  • Peter Oremus
  • Ing. Vladislav Horňák
  • Žigmund Palffy

Revízor: Ing. Milan Roman

Čestný prezident: Žigmund Pálffy