Pozastavenie tréningového procesu MHKM Skalica, prerušuje sa aj chod súťaží!

MHKM Skalica na základe najnovšieho znenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 261 informuje o pozastavení tréningového procesu mládeže. Taktiež Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) pozastavuje všetky súťae v jeho gescii s výnimkou profesionálnych líg s účinnosťou od 25. novembra. Dôvodom je vyhlásenie núdzového stavu a sprísnenie opatrení, ku ktorým pristúpila vláda SR za účelom stabilizovania kritickej pandemickej situácie v krajine.

O zmenách a návrate do tréningového procesu Vás budeme čoskoro informovať.