Pozor, zmena v platení rodičovských príspevkov.

  • Podľa nového sa budú rodičovské príspevky platiť podľa nových postupov
  • Výška rodičovských príspevkov sa nemení
  • V máji prebehnú rodičovské stretnutia ohľadom novej sezóny. V prípade, že máte nejaké otázky, stačí sa nakontaktovať na manažéra cez vášho trénera
  • Rodičovské príspevky sa platia do 31. apríla 2019 podľa starého systému
  • NOVÉ RODIČOVSKÉ POPLATKY TU