Trenérom starších žiakov bude v novej sezóne 2022/2023 Jozef Fabian

Jozef Fabian sa stáva trenérom pozmenenej kategórie starších žiakov. O zmene kadetov na starších žiakov 9 a 8 ŠHT rozhodli delegáti Kongresu SZĽH, keď schválili úpravu definície vekových kategórii pre prebiehajúci olympijský cyklus.  V novom modeli už nefiguruje kategória „kadeti“ ani príslušná „liga kadetov“. Zmena vychádza z návrhu Komisie mládeže SZĽH. Asistovať mu budú Radoslav Rekoš a Nikola Kovalovský.

„S kolegami chceme najmä rozvíjať u hráčov vnútornú motiváciu a vášeň pre hru. Zvyšovať úroveň hráčskej angažovanisti, rozvíjať ich kreativitu rozličných ofenzívnych a defenzívnych situáciach. Taktiež chceme zvyšovať ich spektrum individuálnych zručností pri práci s pukom, prihrávaní či strelbe ale tiež zdokonalovať ich korčuliarske zručnosti s dôrazom na rýchlosť a obratnosť“  to sú jasné cieľe trenéra Jozefa Fabiana v  novej zlúčenej kategórii a dodáva „Chceme dbať na základné charakterové vlastnosti, fair-play a aby hráči vedeli tieto vlastnosti v čo najvčšej miere použiť v reálnom živote“.